Polska druga w Europie

Europa przyciągnęła w 2005 roku najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, wyprzedzając pod tym względem kraje Azji.

Z badań przeprowadzonych przez IBM wynika, że Europa zajęła pierwsze miejsce na świecie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zdobywając 39% wszystkich projektów inwestycyjnych z 2005 roku. Wyniki są korzystne dla Polski, która zajęła pierwsze miejsce w Europie Środkowo – Wschodniej i drugie po Francji w całej Europie, pod względem inwestycji produkcyjnych.

Wśród krajów Europy Wschodniej, które przyciągnęły około 50% inwestycji produkcyjnych z regionu, Polska jest niekwestionowanym liderem ze 148 projektami. Pod względem całościowej liczby inwestycji zagranicznych, w Europie prowadzi Wielka Brytania – niemal 700 projektów – a tuż za nią plasuje się Francja, z 660 projektami. Anglia prowadzi także w dziedzinie badań i rozwoju z 26% wszystkich projektów europejskich, a na drugim miejscu znalazła się Francja z 19%.

Na trzecim miejscu uplasowały się wspólnie Niemcy i Dania, odnotowując 6% inwestycji. Europa z 39% wszystkich projektów inwestycyjnych prowadzi w stosunku do Azji, która przyciągnęła 31% inwestycji. Dla porównania w 2004 roku obydwa regiony osiągnęły w badaniu po 35%.
„Fakt, że Polska zajmuje wysoką pozycję na mapie światowych inwestycji jest potwierdzeniem znaczenia naszego kraju dla międzynarodowych rynków. Firmy zagraniczne doceniają dogodne warunki i sprzyjający klimat do inwestowania właśnie w Polsce. IBM również wybrał Polskę lokując w Krakowie swoje pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej Laboratorium Oprogramowania. Krakowskie Laboratorium jest szczególnie ważną dla nas inwestycją, gdyż dzięki niej polscy programiści mają dostęp do innowacyjnych technologii IBM wykorzystywanych na całym świecie” – powiedział Dariusz Fabiszewski dyrektor generalny IBM Polska.

Najpopularniejszym rodzajem bezpośrednich inwestycji zagranicznych okazały się usługi dla biznesu – stanowiły w 2005 roku 20% wszystkich globalnych projektów. O 20% zmniejszyły się w skali świata inwestycje w produkcję – do około 800 projektów na kwartał w 2005 roku, zaś inwestycje w centra badawczo-rozwojowe pozostały w 2005 na stałym poziomie – globalnie realizowano 200 takich projektów kwartalnie.


W 2005 roku 70% wszystkich inwestycji zlokalizowanych zostało w 15 krajach. Do pierwszej piętnastki w badaniu weszły Polska, Rumunia, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie, przesuwając tym samym na bardziej odlegle pozycje Hong Kong, Węgry, Hiszpanię i Szwecję. Szczególną uwagę zwraca znaczny wzrost inwestycji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji.

Dominujące rynki rozwijające się – Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, często określanie jako kraje BRIC – odnotowały w 2005 roku spadek napływających inwestycji zagranicznych średnio o jedną piątą, w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie najbardziej dojrzałe gospodarki zaczęły wychodzić z kryzysu, osiągając 5%-towy wzrost pod względem liczby zagranicznych projektów inwestycyjnych. W porównaniu do 2004 roku, zwiększyła się liczba projektów badawczo-rozwojowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Singapurze, Kanadzie, Niemczech, Danii, Irlandii i Australii.

Trzeci rok z rzędu Chiny i Indie, liczone wspólnie, otrzymały więcej projektów inwestycyjnych niż Stany Zjednoczone – odpowiednio 1650 do 1200. Firmy mające swoje główne siedziby w USA pozostały największym źródłem inwestycji transgranicznych, odpowiadając za 2800 projektów. Natomiast firmy wywodzące się z Niemiec zajęły drugie miejsce, odbierając je Japonii. Liczba wychodzących projektów inwestycyjnych wyniosła w tym wypadku odpowiednio z 720 do 670.

Dodaj komentarz