Polska dostanie 2 mld euro na cyfryzację w latach 2014-2020

10 lipca 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Program operacyjny Polska Cyfrowa to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, kompleksowo poświęcono cyfryzacji kraju. Będzie się opierać na trzech filarach: budowie infrastruktury, tworzeniu e-usług, a także walce z wykluczeniem cyfrowym. Do tej pory projekty tego typu były finansowane z różnych funduszy europejskich, w ramach różnych programów operacyjnych (Innowacyjna gospodarka, Kapitał ludzki itd.). Teraz na te cele budżet państwa przeznaczy ok. 200 mln euro, a Unia dołoży niemal 2 mld euro.

Według aktualnych danych, dostęp do internetu ma 75 proc. Polaków, a 38 proc. do łączy o szybkości powyżej 30 MB Mb/s. Średnia unijna to odpowiednio 75 i 50 proc. Program Polska Cyfrowa ma zagwarantować, że w dostępie szerokopasmowym na mapie Polski nie będzie już białych plam.

Jeśli chodzi o e-usługi, wsparciem ma być objęta głównie administracja państwowa. Wiele do zrobienia jest w zakresie e-administracji, bo w ostatnim rankingu oceniającym jej rozwój Polska znalazła się na 24. miejscu wśród krajów UE. Ale Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje też wsparcie dla firm, które w oparciu o otwarte zasoby będą tworzyć nowe usługi i aplikacje.

Trzeci filar programu ma walczyć z wykluczeniem cyfrowym i spowodować, że z internetu zechce korzystać jak najwięcej osób. Dziś unika tego 13 mln Polaków, głównie ludzi starszych, którzy nie potrafią korzystać z komputera i poruszać się w internecie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już rozpoczęło wstępne konsultacje założeń programu.