Polska administracja zapóźniona technologicznie

Polska administracja nie jest gotowa do kompleksowego wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Jako głównego powodu powolnego wprowadzania rozwiązań informatycznych eksperci obradujący podczas V Kongresu Technologicznego uważają „inercję i sposób myślenia administracji”. Nie bez znaczenia są też przedłużające się prace nad wprowadzeniem podpisu elektronicznego.

Obecnie nie ma szans na wprowadzenie podpisu elektronicznego do podpisywania dokumentów, ponieważ zawężone interpretacje prawne ograniczyły jego zastosowanie do podpisywania faktur i deklaracji podatkowych. Do tego podpisanie dokumentu w sposób elektroniczny jest ciągle zbyt drogie, co dodatkowo działa na niekorzyść procesu jego upowszechnienia.

W V Kongresie Technologicznym odbywającym się na Politechnice Warszawskiej w Warszawie brały udział firmy sektora telekomunikacji mobilnej i informatyki.

Dodaj komentarz