Polscy naukowcy o ochronie i backupie danych

16 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Badania przeprowadzone w 2008 roku pokazują, że zaledwie 8% przedsiębiorstw chroni ważne informacje wykorzystując do tego celu backup on-line. Natomiast konsekwencje utraty danych odczuła aż 1/3 przebadanych polskich firm. Te niepokojące statystyki przedstawili prof. Zbigniew Malara i mgr inż. Artur Pajkert z Politechniki Wrocławskiej podczas konferencji w Karpaczu 11 maja 2009 roku.

Podczas konferencji 11 maja naukowcy z Politechniki Wrocławskiej
skupili się na analizie wyników badań nad postawami małych i średnich
przedsiębiorstw wobec ochrony gromadzonych danych oraz bezpieczeństwa
posiadanych zasobów wiedzy. To jedna z pierwszych publikacji w obszarze
nauk o zarządzaniu, która w pełni skoncentrowała się na zagadnieniu
backupu z punktu widzenia nie specjalisty IT, ale właściciela małej
firmy.

W wystąpieniu prelegenci skupili się na ukazaniu roli, jaką ochrona
danych, wpisując się w szeroko pojęty nurt „zarządzania wiedzą”,
odgrywa z punktu widzenia ochrony wiedzy w ogóle. Wykorzystując wyniki
badań przeprowadzonych wspólnie z poznańską firmą OGICOM, specjalistą w
zakresie rozwiązań służących do backupu danych on-line, naukowcy
przytoczyli niepokojące statystyki. Okazuje się bowiem, że w przeciągu
ostatniego roku zaledwie 8% polskich przedsiębiorców systematycznie
wykonywało backup ważnych firmowych danych, podczas gdy koszt
zabezpieczenia jednego stanowiska pracy oscyluje w granicy złotówki
dziennie. W konsekwencji aż 1/3 ogółu przebadanych podmiotów w
przeciągu zeszłego roku straciła dane przechowywane na firmowych
komputerach.

Doświadczenie wskazuje, że małe firmy są często bardziej narażone na
bolesne skutki związane z utratą cennych danych, aniżeli wielkie
korporacje. Popularną praktyką wśród niewielkich przedsiębiorstw jest
przechowywanie informacji, nierzadko o kluczowym znaczeniu dla całej
firmy, tylko na jednym laptopie lub nośniku danych. Ich utrata, czy to
w wyniku błędu człowieka, czy też zdarzeń niezależnych, może zaważyć na
reputacji i dalszym istnieniu takiej firmy na rynku. Jednocześnie
budowa profesjonalnych serwerowni tylko na własny użytek byłaby
działaniem nieefektywnym z punktu widzenia kosztów, jakie należałoby
ponieść.

Sposobem na minimalizację ryzyka utraty danych jest systematyczne
korzystanie z usług backupu on-line. Dostępne dziś systemy są nie tylko
proste w obsłudze, ale i w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu może z
nich korzystać właściwie każdy pracownik biura, bez konieczności
odbycia specjalnych szkoleń czy posiadania wykształcenia
informatycznego.

Backup danych on-line stanowi połączenie wysokiego poziomu skuteczności
i efektywności, będąc jednocześnie narzędziem aż trzykrotnie tańszym
niż backup realizowany za pośrednictwem płyt DVD.

Wspomniane badania dotyczące ochrony danych i informacji zostały
przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2008 roku na grupie 470
małych i średnich firm przez spółkę OGICOM, przy wsparciu kadry
naukowej Politechniki Wrocławskiej.