Polnord centrum deweloperskim Grupy Prokom

4 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prokom Investments oraz Polnord zawarły w dniu 3 sierpnia umowę inwestycyjną, na podstawie której Polnord stanie się centrum działalności deweloperskiej w grupie Prokom.

Prokom Investments deklaruje, iż będzie aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu przez Polnord finansowania projektów deweloperskich, w szczególności poprzez obejmowanie udziałów w spółkach celowych zawiązywanych z Polnord dla prowadzenia projektów deweloperskich lub poprzez zawieranie umów wspólnego przedsięwzięcia.

Zarząd Polnord zobowiązał się, że w związku ze zmianą profilu działalności, ograniczy działalność budowlaną oraz w zakresie generalnego wykonawstwa do obsługi własnej działalności deweloperskiej oraz do kontraktów zapewniających mu odpowiednio wysoką marżę. Wszystkie dotychczas podpisane przez Polnord kontrakty z zakresu generalnego wykonawstwa będą wykonywane zgodnie z przyjętymi harmonogramami, a gwarancje związane z realizacją robót budowlano-montażowych będą utrzymane.

W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją Rada Nadzorcza Polnord, której przewodniczącym został Ryszard Krauze, prezes zarządu Prokom Investments, odwołała ze stanowiska prezesa zarządu spółki Andrzeja Piaseckiego i oddelegowała czasowo na to stanowisko Wojciecha Okońskiego, pełniącego jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Investments.