Polityka Nowej Szansy kołem ratunkowym dla przedsiębiorców

Polityka Nowej Szansy to instrument, dzięki któremu rząd chce pomóc przedsiębiorcom w ratowaniu ich przedsięwzięć lub ich restrukturyzacji.

Wspomniany program powstał jako odpowiedź na ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Dotyczy on firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie.

Budżet i wymagania projektu „Polityka Nowej Szansy”

Budżet projektu Polityka Nowej Szansy to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.

Polityka Nowej Szansy - pomoc

Przewidziano, że nowy program zapewni przedsiębiorcy czas i środki potrzebne do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji działalności. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i ma być udzielana przez maksymalnie 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z programu?

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca, czyli firmy z sektora MŚP. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Jeżeli wspomniane wyżej wsparcie okaże się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres jej spłaty do 18 miesięcy.

Wskazane wyżej instrumenty są skierowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  • osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S. A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

Wzory wniosków, dokładne zasady oraz inne przydatne dokumenty dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x