PIIT proponuje powołanie Ministerstwa Informatyzacji

28 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystąpiła z propozycją utworzenia w Polsce ministerstwa odpowiedzialnego za informatyzację kraju.

Według projektu zaprezentowanego premierowi, ministerstwo to byłoby złożone z działu „informatyzacja” (obecnie w MSWiA) oraz z działu „łączność” (obecnie Ministerstwo Transportu).

Wśród przyczyn, które skłaniają do rozważenia takiej ewentualności, PIIT wskazuje między innymi ograniczone możliwości realizacji Planu Informatyzacji Państwa w obecnych strukturach, wynikające z umiejscowienia obu działów w różnych ministerstwach, oraz wysoki stopień zaawansowania konwergencji technologii telekomunikacyjnych i informatycznych.

Treść listu prezesa PIIT do premiera Jarosława Kaczyńskiego jest dostępna online.