Pierwszy GPS na polskiej giełdzie

2 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Grupa
I&B System do końca roku powiększy się o spółkę Media Service i
stanie się jednym z największych graczy na rynku produktów i usług
opartych na technologii GPS.

Giełdowy I&B System (IBS) wyemituje od 50 do 70 mln nowych akcji
(obecnie kapitał akcyjny składa się z 56.525 tys. papierów) w zamian za
100 proc. udziałów w Media Service, firmie działającej m.in. na rynku
usług i sprzętu wykorzystującego technologię GPS (Global Positioning
Systems).

Poszerzenie działalności o nowe technologie, takie jak nawigacja
satelitarna, zdecydowanie zwiększy wartość Grupy I&B System. Co
jednak ważniejsze, stworzy podstawy do wzrostu wyników finansowych w
kolejnych latach, gdyż segment usług i produktów wykorzystujących
technologię GPS rośnie co roku w tempie dwucyfrowym” – mówi Henryk
Kruszek, prezes zarządu IBS.

Według szacunków firm analizujących rynek GPS, jego wartość ma do 2011
roku wzrosnąć trzykrotnie, osiągając w Europie niemal 10 mld euro.
Prognozy dla rynku polskiego są bardziej optymistyczne ze względu na
jego dużo niższe nasycenie, a także coraz większą dostępność produktów.