Park Technologiczny w Miasteczku Multimedialnym

Kosztem 120 mln euro powstanie z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu Miasteczko Multimedialne; aktualnym etapem przedsięwzięcia jest wybudowanie Parku Technologicznego.

Park Technologiczny ma stać się ponadnarodowym ośrodkiem badań i rozwoju w zakresie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, telekomunikacji, grafiki i animacji komputerowej, post-produkcji filmowej, technologii mobilnych oraz multimediów. Inwetorzy – WSB-NLU oraz Exatel – liczą, że rezultatem inicjatywy będzie transfer technologii, a tym samym stworzenie na rynku nowej jakości usług teleinformatycznych.

Powstanie Parku Technologicznego to kolejny krok ku realizacji Miasteczka Multimedialnego po zawiązaniu w sierpniu 2006 Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych. Klaster, który powstał z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, zrzesza obecnie ponad 60 prorozwojowych, proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski.

Firmy wchodzące w skład Klastra konkurują między sobą w warunkach rynkowych, lecz w ramach Klastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Współpraca w ramach Klastra odbywa się nie tylko pomiędzy firmami, lecz ze wszystkimi podmiotami rynku innowacji takimi, jak: ośrodki badawczo-rozwojowe, uniwersytety, inkubatory, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu etc. Połączenie tak wielu źródeł wiedzy i doświadczenia obok zachowania zasad konkurencji poprzez kooperację wedle modelu „coopetition" sprzyja wyzwoleniu efektów synergicznych, a rezultaty współpracy ponad 60 firm dysponujących ok. 2000 specjalistami IT są niezwykle obiecujące.

Dodaj komentarz