Orzeczenie sądu w sprawie Kaspersky Lab precedensem dla branży antywirusowej

10 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Kaspersky Lab informuje, że Federalny Sąd Apelacyjny w Stanach Zjednoczonych orzekł na korzyść firmy Kaspersky Lab w sprawie wniesionej przez firmę Zango. W sprawie ustanawiającej precedens w branży bezpieczeństwa internetowego, sąd orzekł w zeszłym tygodniu, że Kaspersky Lab ma prawo do immunitetu zgodnie z klauzulą safe harbor ustawy Communications Decency Act w związku z pozwem, według którego oprogramowanie firmy utrudniało wykorzystywanie programów pobieranych przez klientów Zango.

Sąd uznał, że firma Kaspersky Lab, która sklasyfikowała oprogramowanie
firmy Zango jako szkodliwe i zapewniała użytkownikom ochronę przed nim,
nie może ponosić odpowiedzialności za żadne działania podjęte w trakcie
wytworzenia i dystrybucji środków technicznych, które w efekcie
ograniczały dostępność oprogramowania firmy Zango.

Zango zaskarżył firmę Kaspersky Lab, aby wymusić na niej
przeklasyfikowanie swoich produktów jako niegroźnych oraz uniemożliwić
oprogramowaniu bezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab blokowanie
potencjalnie niepożądanych programów Zango. W przełomowym orzeczeniu
dla branży antywirusowej amerykański sąd apelacyjny wydał wyrok zgodny
z decyzją sądu niższej instancji, w którym stwierdził, że Kaspersky Lab
jest dostawcą „interaktywnej usługi komputerowej” zgodnie z definicją
ustawy Communications Decency Act z 1996 roku.

Sąd stwierdził: „Kaspersky Lab utrzymuje, że oprogramowanie Zango
stanowi adware oraz prawdopodobnie spyware. Spyware, który często jest
instalowany na komputerze bez wiedzy czy zgody użytkownika, potajemnie
monitoruje aktywność użytkowników i naraża ich na ryzyko kradzieży
haseł i poufnych informacji… Firma Kaspersky Lab jest upoważniona do
immunitetu Dobrego Samarytanina”.

Orzeczenie sądu broni praw klientów do samodzielnego decydowania, jakie
informacje i programy są dozwolone w ich systemach komputerowych, oraz
uprawnień producentów oprogramowania antywirusowego do identyfikowania
i etykietowania programów, które mogą być potencjalnie niechciane oraz
szkodliwe dla użytkowników komputerów. Oprogramowanie firmy Kaspersky
Lab posiada właśnie taką funkcję. Użytkownicy mogą dostosować
ustawienia, aby zezwolić wybranym programom na dostęp do ich systemów.