Optimus złoży wniosek o upadłość

Najpóźniej do 29 czerwca zarząd Optimusa złoży w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki Optimus S.A. z możliwością zawarcia układu.
Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku jest wczorajsza decyzja warszawskiego Sądu Rejonowego, który postanowił wykreślić kapitał zakładowy Spółki w wysokości 13.284.108,00 zł, wpisać wysokość kapitału w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślić poprzednią liczbę akcji w wysokości 13.284.108, wpisać liczbę akcji 9.384.108, wykreślić akcje serii D w liczbie 3.900.000 i oddalić wniosek o zmianę danych.

Uniważnienie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji D w sposób istotny wpłynęło na sytuację ekonomiczno-finansową Optimusie, powodując zaistnienie przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Aktualnie w Spółce prowadzone są prace w zakresie opracowania załączników do wniosku, o którym wyżej mowa. Wniosek zostanie złożony w Sądzie najpóźniej w dniu 29 czerwca 2007 roku.

W terminie 14 dni od otrzymania pisemnych motywów wyroku Spółka złoży apelację od powyższego orzeczenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dodaj komentarz