Optimus wyrzucony z giełdy

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ukarała spółkę Optimus wykluczeniem akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 1 grudnia 2006.

Ponadto na spółkę została nałożona kara w wysokości 500 tysięcy złotych. O zawirowaniach w Optimusie związanych z emisją prywatną nowej serii akcji pisaliśmy wielokrotnie: „Roszady w Optimusie”; „W Optimusie niespokojnie”; „Co sie dzieje w Optimusie?”; „Apelacja w sprawie Optimusa” oraz „Prezes Optimusa w CBŚ”.

KPWiG doszukała się w ostatnich wydarzeniach: umyślnego ukrycia przed inwestorami informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej; bezpodstawnego opóźnienia w poinformowaniu rynku o znaczącej umowie sprzedaży akcji spółki Zatra SA zawartej w dniu 7 czerwca 2006 r. między p. Michałem Dębskim (sprzedającym) a Optimus SA (kupującym); niepodania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu w dniu 14 czerwca 2006 r. porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy p. Michałem Dębskim a Optimus SA; nieprzekazania do KPWiG listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu przed NWZA w dniu 10 lipca 2006 oraz nieterminowego przekazania informacji nt. podpisania aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Przemysłowo – Handlowym SA (aneks podpisano 30 czerwca 2006 r., a poinformowano o tym w dniu 18 lipca 2006 r.).
Decyzja KPWiG nie jest ostateczna. Optimus ma prawo złożenia do KPWiG w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Spółka już zapowiedziała skorzystanie z tej opcji w komunikacie wydanym przez obecnego prezesa spółki, Piotra Lewandowskiego:

„W związku z wydanym we wtorek komunikatem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Zarząd Optimus SA informuje, że zamierza odwołać się od decyzji Komisji.

Zdaniem zarządu Spółki decyzja Komisji jest nieadekwatna do popełnionych uchybień.

Władze Optimusa uważają, że w wyniku decyzji Komisji straty mogą ponieść przede wszystkim drobni akcjonariusze Firmy, którzy nie będą mogli sprzedać posiadanych walorów na rynku publicznym po cenie odpowiadającej faktycznej cenie akcji Optimusa.

Zarząd Optimus SA informuje, że nałożona na Spółkę kara dotyczy działań byłego prezesa zarządu Spółki, Michała Lorenca, od którego Spółka będzie dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.”

KPWiG informuje, że jej decyzja dotyczy tylko kwestii będących w jej kompetencji. Pozostałymi wątkami sprawy zajmują się organy ścigania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *