Optimus szuka winnych

5 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Optimusa uchwaliło, że spółka będzie domagać się zadośćuczynienia za szkody wynikające z zarządzania i nadzoru.

Roszczenia zostały wysunięte imiennie wobec dwunastu byłych członków zarządu spółki oraz piętnastu byłych członków rady nadzorczej. Uchwała nie została przyjęta jednomyślnie.

Akcjonariusze nie zgodzili się na emisję akcji serii E w celu podwyższenia kapitału docelowego o 39,85 mln złotych. Nowa emisja jest pomysłem aktualnego zarządu na wyprowadzenie spółki z kryzysu.

Piotr Lewandowski – prezes Optimusa – poinformował, że kapitał potrzebny jest spółce na spłatę kredytu w BPH oraz rozwój spółki.