Optimus odwołuje się

21 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Zgodnie z zapowiedziami, Optimus odwołał się od decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na GPW.

Odwołanie wpłynęło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), funkcjonującej od kilki dni następczyni KPWiG. Optimus został ukarany za umyślne ukrycie przed inwestorami informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej.

Według KPWiG, Optimus bezpodstawnie opóźniał poinformowanie rynku o znaczącej umowie sprzedaży akcji spółki Zatra, a także nie podał do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 14 czerwca porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pomiędzy Michałem Dębskim a Optimusem.

Decyzją KPWiG akcje Optimusa zostaną usunięte z obrotu giełdowego 1 grudnia 2006. Aktualnie, do chwili rozpatrzenia odwołania przez KNF, obrót walorami spółki pozostaje zawieszony.