Optimus chce 35 mln złotych

5 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces w sprawie 35 mln zł odszkodowania za straty Optimusa spowodowane wadliwymi decyzjami podatkowymi organów skarbowych.

Sprawa dotyczy głośnego śledztwa w sprawie rzekomego wyłudzania podatku VAT. W lipcu 2002 roku prokuratura zarzuciła założycielowi Optimusa Romanowi Klusce i innym osobom z byłego kierownictwa spółki wyłudzenie podatku VAT poprzez zorganizowanie w latach 1998-99 fikcyjnego eksportu komputerów na Słowację w celu uniknięcia opodatkowania. Zdaniem prokuratury, przez organizację fikcyjnego eksportu komputerów, Skarb Państwa poniósł straty w wysokości blisko 10 mln zł.

Tymczasem w listopadzie 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Optimus nie wyłudzał VAT eksportując komputery i sprowadzając je z powrotem do Polski. Decyzja ta miała wpływ na stanowisko prokuratury, która pod koniec grudnia 2003 roku umorzyła śledztwo w sprawie byłego kierownictwa Optimusa wobec niestwierdzenia przestępstwa. Umorzono także nałożone na firmę należności podatkowe.

Zdaniem spółki Optimus SA, w wyniku błędnych decyzji organów ścigania, niesłusznie określających zobowiązania podatkowe firmy na ponad 16 mln zł, poniosła ona straty w wysokości ponad 35 mln zł. W kwocie tej ponad 8,7 mln zł to koszty obsługi rzekomego zadłużenia podatkowego, a blisko 27 mln – to utrata dochodów.
Pozew skierowany został przeciwko organom skarbowym w Krakowie i Nowym Sączu, wydającym decyzje podatkowe w sprawie spółki, jako organom reprezentującym pozwany Skarb Państwa. Ze względu na rangę i zawiłość sprawy, interesy Skarbu Państwa przed sądem będzie reprezentowała Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Sąd na pierwszej rozprawie wyznaczył stronom termin na pisemne ustosunkowanie się do argumentów i odroczył rozprawę bez podania terminu.