OPNET wdrożony w PTC

28 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Firma Passus zakończyła wdrożenie oprogramowania OPNET, służącego do symulacji sieci teleinformatycznych, w Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA oraz rozpoczęła prace wdrożeniowe w UPC Polska. W obu firmach OPNET pomaga m.in. przewidzieć wpływ nowych usług na istniejącą sieć teleinformatyczną.

W Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA z aplikacji najintensywniej korzystają zespoły specjalistów odpowiedzialnych za planowanie pojemności, wydajności sieci i aplikacji, inwestycje oraz wdrożenia nowych usług. Firma Passus, oprócz dostarczenia oprogramowania, przeprowadziła kompleksowe szkolenia z zakresu wykorzystania aplikacji OPNET oraz w początkowym okresie użytkowania, nadzorowała pracę zespołu PTC ERA. Wdrożenie trwało 9 miesięcy.

Firma UPC Polska, dostawca potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telefonicznych, będzie wykorzystywać OPNET do testowania jakości nowych usług. Wdrożenie obejmie odtworzenie topologii sieci na podstawie plików konfiguracyjnych urządzeń, weryfikację poprawności ustawień oraz wykonanie podstawowych symulacji sprawdzających zgodność sieci wirtualnej z rzeczywistą infrastrukturą.

Oprócz PTC ERA i UPC Polska, z oprogramowania OPNET korzystają ośrodki naukowe i dydaktyczne, np. Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowy Instytut Łączności. Wyłącznym przedstawicielem OPNET Technologies w Polsce jest firma Passus.
Przed zakupem oprogramowania OPNET, kwestie planowania oraz optymalizowania sieci pakietowej w PTC były rozwiązywane w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów, dane producentów sprzętu i analizy firm zewnętrznych. Poszukiwano narzędzia, które potrafiłoby sprawdzić odporność sieci na awarie, a więc wykonać zadanie, które w rzeczywistej sieci jest niewykonalne. Kolejne wyzwanie to przetestowanie wielu różnych scenariuszy działania sieci w celu wykrycia „wąskich gardeł”, aby wcześniej zabezpieczyć się przed ich ewentualnymi skutkami.

Inną bolączką były trudności w oszacowaniu wpływu wprowadzenia nowej usługi, czy ogłoszenia promocji, na obciążenie istniejącej sieci. Istniały problemy z precyzyjnym ustaleniem, w których miejscach sieć będzie wymagała zwiększenia pojemności, a przez to niemożliwe było stworzenie kompletnych biznesplanów związanych z konkretnymi usługami. Sytuacja taka opóźniała wprowadzanie nowych usług, czy promocji, ponadto część pomysłów z gruntu odrzucano uznając za zbyt ryzykowne.

Prace wdrożeniowe zostały podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy dotyczył warstwy IP. W tym etapie została szczegółowo odtworzona topologia i konfiguracja sieci zbudowanej z urządzeń Cisco i innych w warstwie IP, natomiast warstwa ATM nie była szczegółowo odtwarzana, lecz zagregowana do „chmury”.

Etap drugi dotyczył warstwy ATM. Na tym etapie szczegółowo odtworzono topologię i konfigurację sieci ATM zbudowanej z przełączników Marconi. Odtworzona sieć ATM została zintegrowana z odtworzoną w etapie pierwszym siecią IP. Specjalnie na potrzeby wdrożenia stworzona została polskojęzyczna strona pomocy technicznej dla pracowników PTC ERA zaangażowanych w obsługę systemu OPNET.

Po zbudowaniu modelu sieci PTC w oprogramowaniu OPNET, wirtualną instalację przetestowano modułem NetDoctor (zbiorem kilkuset reguł testowych). Wykryto błędy krytyczne, mniejszej wagi oraz tak zwane ostrzeżenia. Większość błędów powodowała nieoptymalne rozłożenie ruchu, co w momentach jego gwałtownego zwiększenia powodowało problemy.

Moduł ACE wykorzystano do przeanalizowania kilku aplikacji. Wykryto nieoptymalnie napisaną aplikację dla telefonów typu Smartphone. Okazało się, że długi czas oczekiwania na reakcję oprogramowania sieciowego był spowodowany niedociągnięciami samego programu, a nie – jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka – zbyt małą przepustowością sieci.
Dzięki OPNET, wszelkie zmiany w konfiguracji urządzeń sieciowych oraz planowane inwestycje można wpierw sprawdzić w wirtualnym środowisku. Kompletny model sieci pozwala przeprowadzać próby scenariuszy z awariami urządzeń i łączy.