Operatorzy centrów danych mogą mieć problemy spowodowane przepisami Unii Europejskiej

Operatorzy centrów danych mogą mieć kłopoty. Przepisy Unii Europejskiej ograniczają wykorzystywanie czynników chłodzących o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia (GPW). Do 2030 roku należy je wymienić na czynniki mniej szkodzące środowisku.

Walka z gazami cieplarnianymi

Centra danych to tysiące komputerów, systemów dyskowych i innych urządzeń, które generują podczas pracy sporo ciepła. Aby je usuwać, stosuje się różne metody. Nieliczni wykorzystują chłodzenie wodą albo umieszczają swoje centra pod wodą, jak Project Natick Microsoftu.

Większość jednak stosuje zestawy klimatyzacyjne, które wykorzystują fluorowane gazy cieplarniane do wymiany ciepła pomiędzy elementami systemów. Są one stosowane w niemal wszystkich systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Uchyla ono rozporządzenie WE nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Nowe rozporządzenie podnosi kwestię zakazu stosowania F-gazów oraz zakaz wprowadzania do obrotu produktów je zawierających. Nowe rozporządzenie ma na celu redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do około 35 mln ton ekwiwalentu CO2. Wyznaczono termin – do 2030 roku.

Zmniejszenie wykorzystania F-gazów zostało rozplanowane na kilka etapów. Do 2032 roku będzie można wprowadzić do obrotu 14 proc. średniej z lat 2009-2014.

Jednym z przykładów na rozwiązywanie problemów klimatycznych jest Climate Neutral Data Centre Pact. Zrzeszonych jest tam wielu operatorów, którym na sercu leży eliminowanie niekorzystnego wpływu na środowisko.

Operatorzy centrów danych mogą mieć kłopoty

Centra danych wykorzystują potężne systemy chłodzące i klimatyzacyjne. Przy ich serwisowaniu i wymianie trzeba zachowywać szczególną ostrożność.

Lockdowny i inne obostrzenia związane z pandemią COVID-19 sprawiły, iż harmonogramy konserwacji układów chłodzenia w centrach danych zostały zmienione. Dotyczy to wszystkich centrów danych na całym świecie.

Fale upałów, które nawiedzały wiele krajów w ostatnich latach mogą mieć wpływ na zwiększenie wykorzystania systemów klimatyzacyjnych. Aby sprostać wymogom ochrony cieplnej elektroniki, operatorzy centrów danych będą musieli korzystać z rozwiązań alternatywnych. Za kilka lat mogą mieć też większe problemy związane z koniecznością wymiany czynników, które z racji zmniejszenia jego ilości na rynku będą sukcesywnie drożały, podnosząc koszty działania centrów.

Źródło: Komisja Europejska

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x