OpenXML bliżej ISO

International Standards Organisation zatwierdziła rejestrację formatu Microsoft OpenXML jako szkicu międzynarodowego standardu.

Nadanie statusu szkicu jest pierwszym krokiem do uznania formatu jako faktyczny standard. OpenXML walczy o nadanie mu tego miana tym mocniej, że jego konkurent – OpenDocument Format – cieszy się z międzynarodowego uznania już od dłuższego czasu.

ISO zatwierdziło OpenXML do dalszego etapu standaryzowania mimo że 20 na 30 krajów, które przyglądały się formatowi na wstępnym etapie, zgłosiło swoje zastrzeżenia. Sześć z nich sprzeciwiło się szybkiemu przyjęciu OpenXML jako standardu, pozostałe zgłaszały zastrzeżenia o mniejszym ciężarze.

Uznanie OpenXML za standard jest bardzo ważne dla Microsoft ze względu na coraz powszechniejsze wymaganie przez instytucje rządowe i edukacyjne, by używać otwartych standardów zapisu danych.

Dodaj komentarz