OOXML: nieobecni głosują „za”

29 marca 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polski Komitet Normalizacyjny zadecydował o utrzymaniu stanowiska poparcia dla uznania formatu OOXML standardem ISO.

Za utrzymaniem stanowiska Polski w sprawie uznania OOXML oddano według protokołu 24 głosy. Przeciwnych było 13 głosujących, czterech uprawnionych do głosu wstrzymało się.

Kontrowersje budzi sposób przygotowania i przeprowadzenia głosowania. Do przewodniczącej Komitetu Technicznego 182 – odpowiedzialnego za decyzję w sprawie OOXML – napisał list Tomasz Schweitzer, przewodniczący PKN. List, adresowany także do członków KT182, nie został jednak przekazany dalej przez przewodniczącą, Elżbietę Andrukiewicz.

Treść listu została więc przez Tomasza Schweitzera upubliczniona; można się z nim zapoznać tutaj. Prezes PKN prosi członków KT182, by w razie widocznego rozłamu wśród głosujących na zwolenników i przeciwników standaryzacji OOXML, oficjalnym stanowiskiem Polski było wstrzymanie się od głosu.

Przeprowadzone w ramach KT182 głosowanie zakończyło się wynikiem 12 głosów „za”, 10 „przeciw” oraz dwóch wstrzymujących się. Przewodnicząca podjęła decyzję o umożliwieniu zagłosowania nieobecnym na bezpośrednim spotkaniu przez e-mail.

Według przyjętych przez Elżbietę Andrukiewicz zasad, brak odpowiedzi mailowej na prośbę o oddanie głosu potraktowany został jako… głos „za”. „Prawdziwych” głosów poparcia oddano 17, siedem dodano w myśl przyjętych przez przewodniczącą zasad.