NTT System na fali wzrostu

W pierwszej połowie 2020 r. zyski Grupy Kapitałowej NTT System wzrosły niemal dwukrotnie, z 2,6 mln zł do 4,1 mln zł.

Grupa Kapitałowa NTT System doskonale sobie radzi od początku roku. Zysk brutto Grupy w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 5,24 mln zł, zaś zysk netto aż 4,11 mln zł. Mimo niekorzystnych tendencji w gospodarce, już w pierwszym kwartale Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,840 mln zł, czyli niemal dwa razy więcej, niż przed rokiem –  937 tys. zł.

Niemal 57-procentowy wzrost zysku netto w pierwszej połowie 2020 r. (i 63-procentowy brutto) został uzyskany przy przychodach w wysokości 289,4 mln zł, czyli o 23 proc. większych niż przed rokiem. Tak duży wzrost przychodów polskiego producenta i dystrybutora IT został osiągnięty przede wszystkim za sprawą rezygnacji z nisko marżowych transakcji angażujących duże środki i obarczonych znacznym ryzykiem handlowym oraz jednoczesne skoncentrowanie się na produktach zapewniających wyższą marżę.

W konsekwencji lockdownu odnotowaliśmy wzmożony popyt na sprzęt komputerowy, jednak kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników miało skuteczne wsparcie naszych partnerów e-commerce w dobrym przygotowaniu do sprzedaży produktów z naszego portfolio. Dzięki temu zamknięcie sklepów stacjonarnych nie wstrzymało naszego biznesu detalicznego.

– powiedział Tadeusz Kurek, Prezes NTT System

NTT System jest jednym z największych w Polsce producentów sprzętu komputerowego i dystrybutorów IT. Zyski firmy rosną stale, wzrost ten od 2017 roku rok do roku jest co najmniej o połowę wyższy. Wyjątkiem był rok 2018 r, w którym Grupa Kapitałowa NTT System odnotowała  jeszcze większy zysk netto – 3,76 mln zł, ale był on powiększony o 2,24 mln zł za sprawą zbycia aktywów, w tym nieruchomości inwestycyjnych.

Dodaj komentarz