Nowe wytyczne KE w zakresie pomocy dla sektora sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w zakresie pomocy państw UE dla sektora sieci szerokopasmowych. Mają one pomóc państwom członkowskim UE osiągnąć cele zawarte w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dotyczą one w głównej mierze warunków uruchamiania inwestycji publicznych w sieci szerokopasmowe.  

Zgodnie z zapowiedzią komisarza UE ds. konkurencji, Joaquina Almunii, nowe wytyczne mają stworzyć idealną równowagę pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki działania konkurencji. Pozwolą np. na uruchomienie inwestycji publicznych także na terenach miejskich, ale wtedy będą one podlegały surowym obostrzeniom, tak aby spełnione były wymogi konkurencyjności.

Wprowadzone zmiany do wytycznych opierają się na dwustopniowych konsultacjach publicznych i dialogu z interesariuszami (m.in. państwami członkowskimi, państwowymi regulatorami telekomunikacyjnymi, operatorami, stowarzyszeniami konsumenckimi i biznesowymi itp.).

Nowe wytyczne przyczynią się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej, ponieważ zawierają jasne zasady realizacji projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowych z wykorzystaniem środków publicznych. Tym samym pozwolą Polsce skuteczniej urzeczywistniać cele Narodowego Planu Szerokopasmowego. Jednym z celów jest zapewnienie powszechnego dostępu do internetu w Polsce do końca 2013 roku.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x