Nowe prawa dla kupujących, nowe obowiązki dla sprzedawców

7 października 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Do 13 grudnia ma powstać nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, a przedsiębiorcy będą mieli na jej wdrożenie 6 miesięcy, do 13 czerwca 2014 roku. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Kupujący będzie miał 14 dni na zwrot towaru, a właściciel sklepu internetowego – więcej obowiązków informacyjnych, a także obowiązek dostosowania sklepu do alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Wydłużenie okresu, w którym kupujący może zwrócić towar, z 10 do 14 dni, wydaje się zmianą kosmetyczną – obecny okres i tak jest wystarczająco długi. Kupujący będzie musiał zwrócić towar najpóźniej 14 dni po odstąpieniu od umowy, chyba że strony ustalą inaczej. Nowelizacja wprowadzi jaśniejsze regulacje dotyczące kosztów wysyłki oraz kosztów zwrotu towaru. Będą również nowe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy.

Jeśli chodzi o obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec klienta, w sklepie musi znaleźć się zapis o tym, że nabywca ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny – w przeciwnym wypadku termin na zwrot wydłuży się o rok, a sprzedawca może być ukarany grzywną. Sprzedawca będzie musiał dokładnie informować kupującego o dodatkowych kosztach (np. kosztach wysyłki zwracanego towaru) – jeśli tego nie zrobi, automatycznie bierze je na siebie. Sklep będzie miał obowiązek informować konsumenta m.in. o sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz o procedurze rozpatrywania reklamacji.

Sklepy internetowe będą musiały również dostosować się do nowych przepisów dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych, takich jak rzeczników praw konsumenta, arbitrów czy negocjatorów. Jednym z narzędzi będzie platforma internetowa ODR, która ułatwi procedurę w przypadku, gdy strony sporu pochodzą z różnych krajów i istnieje między nimi bariera językowa.