Nowa szefowa Xerox Polska

Marzena Tarkowska została powołana na stanowisko dyrektora generalnego firmy Xerox Polska, zastępując dotychczasowego dyrektora Wojciecha Gacę.
„Marzena Tarkowska przejmuje zarządzanie firmą przygotowaną do pracy nad dalszym zwiększaniem udziałów rynkowych”, – powiedział Hervé Tessler, wice prezydent i dyrektor generalny firmy Xerox na rynki Europy Środkowo -Wschodniej, Izraela i Turcji – „Polska to rynek o dużym potencjale. Konsekwentnie dążymy do zwiększania naszej obecności na rynku polskim, z czym związane są zmiany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Przykładem tych zmian jest zintensyfikowana komunikacja z rynkiem widoczna w postaci ogólnopolskiej kampanii reklamowej Xerox”.
Marzena Tarkowska związana jest z firmą Xerox od ponad 6 lat. Przez ostatnie 8 miesięcy zajmowała stanowisko dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za rozwój działu Xerox Global Services (XGS) na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej, Izraela i Turcji. Wcześniej zarządzała działem XGS w polskim oddziale firmy, w rezultacie czego Xerox osiągnął silną pozycję na rynku usług zarządzania dokumentami.

Marzena Tarkowska ukończyła Politechnikę Warszawską. Jest mamą 5-letniego Mateusza.

Dodaj komentarz