Nowa odsłona wojny o PTC

7 kwietnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

T-Mobile Deutschland, kupujący „z przygodami” Polską Telefonię Cyfrową, domaga się od Elektrimu odszkodowania w wysokości 1,211 mld euro.

T-Mobile oraz Vivendi to główne strony w sporze o prawo własności akcji PTC. W całą sprawę wmieszany jest Elektrim, który odsprzedawał posiadane przez siebie walory operatora sieci Era. Nieporozumienia i niejasności dotyczące przeprowadzanych transakcji doprowadziły już do kilku rozpraw w sądach na całym świecie.

Wszystkim stronom zamieszanym w konflikt kończy się już cierpliwość: Vivendi domaga się 2,5 mld euro odszkodowania lub zwrotu udziałów w spółce, Elektrim został zmuszony do sprzedania akcji PTC T-Mobile za 350 mln euro i zastanawia się nad zażądaniem odszkodowania od Vivendi, teraz do grona pokrzywdzonych dołączył także T-Mobile.

Jak podał zarząd PTC, w postępowaniu przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu T-Mobile „stoi na stanowisku, iż brak jest podstaw do jakiegokolwiek podwyższenia ceny z tytułu wykonania Opcji Kupna (tzw. Call Option) a ponadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania w wysokości 1,211 mld Euro”.