Novell wita GPL 3

4 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Novell „z zadowoleniem wita i popiera wprowadzenie w życie ostatecznej wersji Powszechnej Licencji Publicznej GPLv3 oraz wysoko ocenia wspólny wysiłek, który doprowadził do zakończenia tych prac”.

Firma Novell potwierdza, że jest w stanie włączać technologie podlegające licencjom GPLv2 i GPLv3 do oprogramowania SUSE Linux Enterprise, openSUSE i innych produktów Novella, a także dostarczać takie technologie klientom. Zauważa także, że w ostatecznej wersji GPLv3 pozostawiono postanowienia, które wyłączają umowę Novell-Microsoft z kluczowej klauzuli
patentowej.

Warunki ostatecznej wersji licencji GPLv3 umożliwią dalszą współpracę Novella z firmą Microsoft. Ma być ona kontynuowana, gdyż zdaniem Novella przyczynia się ona do rozwoju rynku linuksowego oraz zaspokojenia długofalowych potrzeb klientów w zakresie zgodności operacyjnej w środowiskach o różnych modelach dostępu do kodu źródłowego.

Korporacja spodziewa się, że efekty tej współpracy przełożą się na korzyści dla klientów i partnerów z branży, zgodnie z wcześniej zdefiniowanym planem rozwoju produktów.