Novell: oświadczenie Microsoft jednostronne

10 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Wkrótce po opublikowaniu licencji GPLv3 firma Microsoft wydała oświadczenie, w którym wyraża pogląd, że nie jest ona stroną licencji GPLv3 i w związku z tym jej zapisy nie obowiązują firmy Microsoft.

Następnie firma Microsoft poinformowała, że „aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie, firma Microsoft zdecydowała, iż certyfikaty pomocy technicznej Novella, których dystrybucją się zajmuje, nie będą uprawniały otrzymujących je klientów do uzyskania od firmy Novell ani jakiejkolwiek innej strony trzeciej subskrypcji na usługi pomocy technicznej ani aktualizacje, które obejmowałyby otrzymanie kodu licencjonowanego na warunkach licencji GPLv3”.

Aktualne stanowisko firmy Microsoft zostało sformułowane jednostronnie. Jego celem jest eliminacja wszelkich potencjalnych niejednoznaczności związanych ze stosowaniem licencji GPLv3 wobec firmy Microsoft. Mimo to, niezależnie od stanowiska firmy Microsoft, Novell pragnie jasno podkreślić, że nie zmienia się jego zaangażowanie wobec klientów i Novell będzie wciąż rozpowszechniał w pełni funkcjonalną wersję SUSE Linux Enterprise Server łącznie ze składnikami oprogramowania licencjonowanymi na warunkach GPLv3.

Klientom, którzy uzyskają system Linux dzięki certyfikatowi firmy Microsoft, Novell udostępni standardową subskrypcję SUSE Linux Enterprise Server niezależnie od warunków określonych w certyfikacie Microsoftu. Sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na klientów, którzy uzyskali już certyfikaty SUSE Linux Enterprise Server od firmy Microsoft, ponieważ takie certyfikaty
zostały w całości dostarczone i zrealizowane przed publikacją GPLv3. Novell wciąż stawia na pierwszym miejscu potrzeby swoich klientów i zapewnia, że mogą oni korzystać z najnowszej wersji SUSE Linux Enterprise w działalności biznesowej.

Firmy Novell i Microsoft planują dalszą współpracę techniczną, która obejmuje wspólne prace nad wirtualizacją, zarządzaniem systemami w oparciu o standardy, zgodnością operacyjną systemów tożsamości i translatorami formatów dokumentów. Klienci Novella, których dotyczą postanowienia o niedochodzeniu roszczeń na drodze sądowej zawarte w umowie między firmami Novell i Microsoft, będą wciąż mogli z nich korzystać – także w odniesieniu do licencji GPLv3. W przypadku klientów Novella wszystkie produkty tej firmy są objęte zobowiązaniem firmy Microsoft do niedochodzenia roszczeń na drodze
sądowej niezależnie od kanału dystrybucji. Obejmuje to rozwiązania biurowe i serwerowe, niezależnie od tego, czy są licencjonowane na mocy GPLv2, czy GPLv3.

Novell podejmuje starania w celu dostarczania swoim klientom najlepiej dopracowanej dystrybucji Linuksa objętej najlepszą pomocą techniczną i zapewniającej największą zgodność operacyjną. Klienci mogą dalej z zaufaniem wdrażać system SUSE Linux Enterprise Server zgodnie z umową Novell – Microsoft. W ostatecznej wersji licencji GPLv3 nie znajduje się nic, co
mogłoby uniemożliwić Novellowi realizację tego zobowiązania. Novell będzie prowadzić działalność tak samo, jak do tej pory.