Novell chce reformy patentów

25 maja 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Novell i Electronic Frontier Foundation podjęły współpracę mającą na celu reformy zasad patentowania oprogramowania.

Novell i fundacja EFF będą współpracować w celu przekonania rządów i organizacji krajowych i międzynarodowych do wprowadzania takich przepisów prawa patentowego, które stymulowałoby innowacyjność. Najważniejszym adresatem tych działań będzie Światowa Organizacja ds. Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO), w której
przedstawiciele państw należących do ONZ uzgadniają stanowiska w kwestiach dotyczących własności intelektualnej.

Novell udostępni znaczne zasoby na potrzeby prowadzonej przez EFF akcji „Patent Busting”. Celem zainicjowanej w 2004 roku akcji jest „atakowanie” patentów, które powodują utrudnienia dla twórców oprogramowania i użytkowników Internetu. Odbywa się to poprzez wskazywanie wcześniejszych opracowań tego samego lub podobnego tematu (prior art), dających podstawę do unieważnienia uciążliwych patentów, oraz poprzez anulowanie patentów w wyniku kontroli ich zasadności.

„Jest oczywiste, że patenty na oprogramowanie nie są już miarą innowacyjności” – powiedział Jeff Jaffe, wiceprezes i dyrektor ds. technicznych firmy Novell – „Od lat mając mnóstwo ważnych patentów, doskonale rozumiemy sens istnienia systemu patentowego. Jesteśmy jednak przekonani, że dziś niezbędna jest taka reforma zasad przyznawania patentów na
oprogramowanie, która pozwoli promować dalszy rozwój produktów informatycznych”.