Novell bliżej Microsoft

Microsoft i Novell w rok od nawiązania współpracy
nad zapewnieniem interoperacyjności rozwiązań rozszerzają zakres
współdziałania.

Novell i Microsoft zapowiedziały rozszerzenie zakresu współpracy
technicznej w celu stworzenia ponadplatformowego modelu ułatwień
dostępu, łączącego obecne w systemach Windows i Linux mechanizmy
pomagające osobom niepełnosprawnym korzystać z komputerów.

Microsoft udostępni swą specyfikację User Interface Automation
(UIA), zbiór z mechanizmów upraszczających tworzenie produktów
ułatwiających korzystanie z komputerów ludziom o różnym stopniu
niepełnosprawności. Firma zobowiązywała się również, że nie będzie
egzekwować swych praw wynikających z patentów na rozwiązania konieczne
do wdrożenia tej specyfikacji od żadnych korzystających z niej twórców
oprogramowania, zarówno o otwartym, jak i zastrzeżonym dostępie do kodu
źródłowego, bez względu na platformę.

Jednocześnie firma Novell zapowiedziała stworzenie i udostępnienie
adaptera umożliwiającego wykorzystanie mechanizmów UIA w projektach
powstałych dla systemu Linux i uzupełnienie rozwiązań wniesionych przez
IBM Corp. i inne firmy. Rozwiązanie Novella będzie miało charakter open
source i pozwoli używać UIA na różnych platformach, zapewniając
możliwość współpracy UIA z pakietem Linux Accessibility Toolkit (ATK),
dostarczanym z systemami SUSE Linux Enterprise, Red Hat Enterprise
Linux i Ubuntu Linux. UIA umożliwi bezwzrokowe korzystanie z aplikacji
nowej generacji.

Novell i Microsoft – mobilizowane zainteresowaniem klientów –
rozwijają współpracę nad: rozwiązaniami pomagającymi użytkownikom
skuteczniej wykorzystać zalety wirtualizacji, opartymi na standardach
mechanizmami zarządzania, federowania katalogów i tożsamości oraz
zgodnością formatów dokumentów.


Dodaj komentarz