Novell będzie współdziałać z Linux Professional Institute

Linux Professional Institute (LPI) oraz Novell poinformowały o podjęciu działań promujących w skali ogólnoświatowej profesjonalne zastosowania Linuksa i oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym (open source).

Dla LPI szczególnie cenna jest współpraca z Novellem przy opracowywaniu nowego programu certyfikacji na poziomie przedsiębiorstw, LPIC-3. LPIC-3 będzie programem certyfikacji najwyższego stopnia dla specjalistów ds. systemu Linux. Kandydatami będą mogli być posiadacze certyfikatów LPIC-1 i LPIC-2. LPI rozpocznie realizację programu w styczniu 2007. Pierwsze egzaminy odbędą się już w marcu 2007 na konferencji Novell BrainShare w Stanach Zjednoczonych.

„Okazuje się, że nasza inicjatywa aktywizacji regionalnej (Regional Enablement Initiative), polegająca na wyszukiwaniu regionalnych partnerów z rozwiniętą siecią sprzedaży, może znakomicie ułatwić promocję oprogramowania open source i profesjonalnych zastosowań Linuksa. Nawiązuje do utworzonej wcześniej przez Novella światowej sieci Linuksowych Centrów Kompetencyjnych (Linux Center of Excellence, w Polsce ten tytuł otrzymał ośrodek szkoleniowy Compendium). Te przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci sprzedaży mają zasadnicze znaczenie dla popularyzacji zastosowań Linuksa w
środowiskach przedsiębiorstw” – powiedział Jim Lacey, prezes i dyrektor generalny LPI.

Jim Lacey zwrócił też uwagę na rosnące zainteresowanie partnerów szkoleniowych LPI zapowiedzianym niedawno przez Novella innowacyjnym, bezpłatnym programem szkoleń internetowych dla nauczycieli „Train the Teacher”.

Dodaj komentarz