NETMEDIA ogłasza kolejne przejęcia

NETMEDIA poinformowała o zakupie 100% udziałów w spółce działającej na rynku e-commerce.

Jest to kolejna akwizycja po zakupie 19 stycznia praw do domen internetowych oraz serwisów www działających w ich obrębie od podmiotu również działającego w branży e-commerce.

„Konsekwentnie realizujemy strategię przejęć na rynku e-commerce. Taki był główny cel publicznej emisji akcji. Przedmiotem zawartej umowy jest zakup 100% udziałów w spółce z o.o.. W oparciu o dotychczasowe zasoby oraz przejęte podmioty, zamierzamy budować koncern działający na polskim rynku internetowym. Podpisany kontrakt przełoży się na dalszy wzrost
przychodów. Konkretne wartości będą znane po przeprowadzeniu w kupowanej spółce procesu due-diligence” – powiedział Andrzej Wierzba, Prezes Zarządu NETMEDII.

Prognozy wyników NETMEDII w 2007 dotyczące przychodu ze sprzedaży będą wyższe o prawie 40% od wcześniej zakładanych.
Od 3 listopada ubiegłego roku akcje NETMEDIA S.A. notowane są na GPW.

Dodaj komentarz