Netia sprzedała P4

23 lutego 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

22 lutego Netia SA zawarła umowę sprzedaży 23,4 % pakietu udziałów w P4 na rzecz Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland za 130 milionów euro.

W rezultacie negocjacji, Netia SA, Tollerton i Novator podpisały dzisiaj wiążącą umowę, na mocy której spółka zależna Netia Spółka Akcyjna UMCS S.K.A. (wcześniej Netia Mobile sp. z o.o.) zgodziła się sprzedać 1.605 udziałów w P4 na rzecz Tollerton (które obecnie stanowią 3% udziałów w kapitale zakładowym P4) i 10.914 udziałów w P4 na rzecz Novator (które obecnie stanowią 20,4% udziałów w kapitale zakładowym P4), za cenę 130 milionów euro.

"Tak, jak zapowiadaliśmy, podpisaliśmy umowę przed upływem I kwartału. Uważamy, że cena 130 milionów euro jest bardzo atrakcyjna i zostało to także potwierdzone niezależnymi wycenami eksperckimi. Sprzedaż udziałów w P4 za tę kwotę zapewniła nam doskonałą premię, wobec zainwestowanych 79,7 milionów euro. Zgodnie z wcześniej przyjętą strategią i dzięki ciągłości umów z P4, będziemy też kontynuować rozwój oferty mobilnej i już w drugiej połowie roku Netia zaoferuje rozwiązania mobilne pod własną marką. Jednocześnie sprzedaż udziałów w P4 pozwoli na pełne sfinansowanie naszej strategii rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już dziś obsługujemy ponad 240 000 klientów szerokopasmowego internetu i zamierzamy utrzymać taki dynamiczny wzrost ilości klientów w najbliższych latach".- powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.