Netia odkupuje od Motoroli

28 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Netia odkupiła od Motoroli 37,8% akcji w spółce Uni-Net, zostając jedynym udziałowcem przedsiębiorstwa.

Motorola otrzymała od Netii zapłatę w wysokości 7,1 mln złotych; umowa została zawarta 21 grudnia bieżącego roku. Zakup został sfinansowany ze środków własnych Netii i stanowi inwestycję długoterminową.

Uni-Net powstał jako joint venture Netii i Motoroli, zajmujący się świadczeniem usług radiowej łączności dyspozytorkiej, budowaniem i utrzymywaniem dedykowanych systemów łączności radiokomunikacyjnej, monitoringiem systemów alarmowych, telemetrią oraz systemem lokalizacji i zarządzania flotą pojazdów.

W efekcie nabycia udziałów Netia posiada 100% kapitału zakładowego Uni-Net i 100% głosów w kapitale.