Netia na minusie z powodu Playa

Przychody Netii w pierwszym kwartale 2007 wyniosły 204,4 mln zł (52,8 mln euro); operator odnotował stratę w wysokości 37,8 mln zł (9,8 mln euro), z czego udział Netii w początkowych stratach P4 wyniósł 25,6 mln zł (6,6 mln euro).

Głównym powodem obniżki przychodów był niski poziom przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich, usług o relatywnie niskich marżach. Wzrost przychodów z transmisji danych o 46%, tj. o 16,2 mln zł (4,2 mln euro), do poziomu 51,4 mln zł (13,3 mln euro) zrekompensował z nawiązką obniżkę przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych, które zmniejszyły się w skali roku o 11%, tj. o 11,5 mln zł (3,0 mln euro), do poziomu 97,5 mln zł (25,2 mln euro).

Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła do 101.822 na dzień 31 marca 2007 r. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w kwietniu, podstawowym celem strategicznym Netii jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych i pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych w okresie trzech lat. Netia zamierza powiększyć do końca 2007 r. swoją bazę klientów usług szerokopasmowych do ponad 200.000.

Obecnie ponad 75% klientów TP znajduje się w zasięgu oferty bitstreamu Netii. Na dzień 31 marca 2007 r. liczba aktywnych portów szerokopasmowego dostępu do Internetu na bazie bitstreamu wyniosła 35.836. Z xDSL we własnej sieci stacjonarnej Netii korzysta 62.528 klientów; dostęp przez WiMAX ma 2.192 użytkowników. 1.266 jest przez Netię podłączonych do Internetu w inny sposób.

Dodaj komentarz