Netia: do 2010 straty

W związku z agresywnym i kosztownym pozyskiwaniem klientów usługi dostępu do Internetu oraz partycypowaniu w stratach P4 Netia nie przyniesie zysku do 2010 roku.

Netia chce w 2009 roku dostarczać Internet milionowi klientów. Aktualnie obsługuje ponad 100.000 użytkowników, a pod koniec bieżącego roku ma według planów świadczyć usługi 200.000 odbiorców.

Operat ma ambicję „być najczęściej wybieranym przez klientów dostawcą usług szerokopasmowych”, oferując dostęp do sieci na łączach własnych oraz TP (Bitstream Access oraz LLU).

Szybka rozbudowa bazy klientów łączy się z dużymi kosztami. „W średnim terminie firma będzie przynosiła straty” – stwierdził Jon Eastick , dyrektor finansowy Netii.

Dodaj komentarz