Nazwa VoVPN zastrzeżona

2 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Firma Funkwerk Enterprise Communications zastrzegła prawo do marketingowego wykorzystania nazwy VoVPN.

Funkwerkpomyślnie zakończył procedurę zastrzeżenia znaku firmowego dla technologii VoVPN (Voice over Virtual Private Network). Firma Funkwerk-EC od maja 2005 r. była właścicielem tego znaku na terenie Niemiec. Teraz znak handlowy jest chroniony na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

VoVPN chroni korporacyjnych użytkowników (np. prowadzących rozmowy przez Internet) przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Technologia ta ma szczególne znaczenie dla średniej wielkości przedsiębiorstw o geograficznie rozproszonej strukturze, które łączą oddalone oddziały firmy w sieć i używają VoVPN jako zabezpieczenia firmowej infrastruktury przed infiltracją.

Niezabezpieczony przesył danych przez publiczną sieć, jaką jest Internet, zawsze niesie ze sobą ryzyko przechwycenia informacji i ich zmanipulowania. Dotyczy to także połączeń głosowych. Dodatkowo, ponieważ telefonia internetowa jest aplikacją czasu rzeczywistego, ważną kwestią jest także zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości, by połączenie nie straciło na jakości.