Nadzór nad Microsoft przedłużony

Nie do 12 listopada bieżącego roku, a do 31
stycznia 2008 potrwa zarządzony jeszcze w 2002 roku amerykański nadzór
nad działaniami Microsoft – dodatkowy czas przewidziany jest na
ewaluację argumentów nawołujących do rozszerzenia nadzoru o kolejne
pięć lat.

O przedłużenie specjalnego monitorowania zachowań Microsoft na rynku
starają się dwie grupy, związane z Nowym Yorkiem oraz Californią. Obie
uważają, że wytyczne zabraniające korporacji z Redmond zawierania umów
dystrybucyjnych „na wyłączność” powinny obowiązywać pięć lat dłużej.

Grupy obawiają się, że Microsoft może wykorzystać swoją wiodącą pozycję
na rynku przeglądarek internetowych do zamknięcia rodzących się spółek
Web 2.0 w opracowanych przez siebie standardach, de facto uzależniając
ich działanie od platformy Windows i Internet Explorera.

Wniesione do sądu wnioski obu grup są zbyt rozbudowane, by móc je
szybko rozpatrzeć i wydać orzeczenie – dlatego, za zgodą Microsoft,
postanowiono przedłużyć czas obowiązywania obecnego nadzoru do 31
stycznia, tak by zapobiec ewentualnym monopolistycznym działaniom
korporacji do chwili ewaluacji zasadności wniosków.

Dodaj komentarz