MS wykreśla aplikacje GPL v3 z umowy z Linspire

Microsoft ogłosił, że oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie trzeciej wersji licencji GPL nie jest objęte ochroną patentową zapewnianą przez umowę zawartą z Linspire.

Deklaracja pojawiła się trzy tygodnie po zawarciu porozumienia między przedsiębiorstwami. Microsoft oświadczył, że umowa z Linspire nie obejmuje oprogramowania „kopiującego” aplikacje MS oraz rozprowadzanego na licencji GPL v3.

Microsoft stara się zabezpieczyć przed możliwością objęcia przedsiębiorstwa postanowieniami licencji GPL v3, a w szczególności zapisu o automatycznym udostępnieniu opatentowanego rozwiązania wszystkim użytkownikom oprogramowania GPL v3, jeśli właściciel zgadza się udostępnić takie rozwiązanie nawet jednemu użytkownikowi.

„Microsoft nie jest stroną w wypadku licencji GPL v3 i żadne nasze działania nie powinny być niepoprawnie interpretowane jako akceptację podporządkowania się tej licencji i wynikających z tego konsekwencji” – stwierdził Horacio Gutierrez, wiceprezes Microsoft odpowiedzialny za własność intelektualną i licencjonowanie, komentując debiut licencji GPL v3.

MS wydał podobne oświadczenie także w sprawie analogicznej umowy zawartej z Novellem.

Dodaj komentarz