MIS w Coca Coli

MIS zakończył wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i procesami związanymi z zarządzaniem jakością w Coca-Cola HBC Polska. Do rozbudowanych potrzeb firmy dostosowano rozwiązanie mis-Partner21/ISO. Z systemu będzie korzystało około 1800 osób na terenie całego kraju.

Nowy system usprawni zarządzanie dokumentami i procesami jakościowymi w firmie. Funkcjonalność rozwiązania, opartego na środowisku pracy grupowej Lotus Notes/Domino, zapewnia sprawną komunikację wszystkich pionów i działów biorących udział w procesach związanych z zarządzaniem jakością. W sposób kompleksowy wspomaga procesy tworzenia i dystrybuowania informacji w obrębie całej organizacji.

W ramach projektu w Coca-Cola HBC Polska zdefiniowano wybrane procesy, w tym zmianę wersji dokumentu, wprowadzenie nowego dokumentu, planowanie audytów, realizację działań korygujących. Kolejne będą opisywane wraz z rozwojem sytemu. Rozwiązanie daje szereg możliwości znacząco usprawniających pracę, w tym zarządzanie wersjami, monitorowanie przebiegu realizacji działań, łatwy dostęp do dokumentów, dużą elastyczność w zakresie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów.

„Aplikacja mis-Partner21/ISO oznacza dla nas elastyczność w zakresie parametryzowania systemu” – mówi Arkadiusz Bereda, odpowiedzialny za projekt ze strony Coca-Cola HBC Polska – „Z góry było wiadomo, że każde rozwiązanie trzeba będzie dostosować do naszych specyficznych wymagań. Autorski system zarządzania jakością Coca-Coli narzuca wiele konkretnych rozwiązań. MIS zaproponował szerokie możliwości w tym obszarze.”

Dodaj komentarz