Mikrorachunek podatkowy niezbędny do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 1 stycznia 2020

Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie niezbędny od 1 stycznia 2020 do rozliczania zobowiązań PIT, CIT i VAT. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z ogromnej zmiany w kontaktach z fiskusem, spora część nie wie, jak sprawdzić numer założonego przez Ministerstwo Finansów konta.

Mikrorachunek podatkowy z założenia ma uprościć i usprawnić Urzędowi Skarbowemu rozliczanie podatków. Przedsiębiorcy będą przelewać wpłaty na własne konta, zamiast jak do tej pory, na zbiorczy rachunek.

Zwiększy to przejrzystość systemu podatkowego oraz pozwoli na łatwiejsze wykrywanie potencjalnych zaległości czy nieprawidłowości.

Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w inFakt, przybliżył skutki wprowadzenia obowiązku rozliczania się przez mikrorachunek podatkowy.

Oznacza to, że przelewy wykonane od 1 stycznia 2020 na rachunki US nie będą przyjmowane. Podatnicy i płatnicy od 1 stycznia 2020 będą mieli obowiązek rozliczać się z wykorzystaniem mikrorachunków. Warto zaznaczyć, że podatki inne niż PIT, CIT, VAT, czyli np. PCC lub akcyzę, w dalszym ciągu trzeba będzie płacić na rachunki bankowe US, które zostaną umieszczone w wykazie rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Mikrorachunek podatkowy. Jak sprawdzić numer konta do rozliczeń podatku PIT, CIT i VAT?

Mikrorachunek podatkowy generowany jest przez Ministerstwo Finansów. Resort przydziela numery kont do poszczególnych przedsiębiorców.

Żeby sprawdzić swój numer mikrorachunku, należy podać PESEL lub NIP w specjalnym generatorze przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Numer PESEL należy podać, gdy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, ale za to np. prowadzi najem prywatny i płaci PIT z tego tytułu lub prowadzi działalność nierejestrowaną i ma obowiązek rozliczenia zaliczek na PIT. PESEL podają także osoby, które nie są czynnymi podatnikami VAT.

Natomiast numerem NIP należy posługiwać się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, statusu czynnego podatnika VAT lub jeśli jest się podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw – ale takim, którego nie dotyczy ewidencja PESEL. Dodatkowo identyfikatorem NIP dla celów mikrorachunku należy posługiwać się w przypadku statusu płatnika podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne. Dotyczy to np. pracodawców czy zleceniodawców, którzy opłacają składki ZUS i PIT za kogoś innego.

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków w schemacie LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

• LK jest liczbę kontrolną,

• wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego; wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

• wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego; wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

• Y=1 w przypadku, gdy numerem identyfikacyjnym jest numer PESEL,

• Y=2 w przypadku, gdy numerem identyfikacyjnym jest numer NIP,

• kolejne pola to podany numer identyfikacyjny (PESEL lub NIP),

• na ostatnich miejscach pojawią się zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Dodaj komentarz