Microsoft zawarł umowę z Xandros

5 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Microsoft podpisał zestaw porozumień zapewniający ochronę patentową użytkownikom Linuksa rozprowadzanego przez Xandros.

Porozumienia są niemal identyczne z tymi zawartymi przez MS z Novellem, aczkolwiek w tym wypadku nie ma mowy o daleko idącym akcie, są tylko obietnice nie pozywania użytkowników Xandros w razie korzystania przez nich z oprogramowania łamiącego patenty należące do Microsoft.

Microsoft i Xandros zawarli porozumienia na okres pięciu lat. Zestaw umów obejmuje tematyką kwestie techniczne, biznesowe i marketingowe. Dzięki współpracy obu przedsiębiorstw klienci mogą spodziewać się lepszej interoperacyjności systemów i efektywniejszych narzędzi do zarządzania nimi.

Porozumienie z Xandros zostało ogłoszone tuż po opublikowaniu ostatniego szkicu licencji GPL 3, której zapisy miały między innymi zapobiegać możliwości zawierania takich paktów.