Microsoft spowalnia zatrudnianie pracowników w działach Windows, Office i Teams

Microsoft Corp. zwolni tempo zatrudniania w grupach Windows, Office i Teams, powołując się na potrzebę dostosowania priorytetów kadrowych.