Microsoft: z Red Hatem nie rozmawiamy o IP

17 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Microsoft nie prowadzi z Red Hatem żadnych rozmów związanych z kwestiami własności intelektualnej.

Oba przedsiębiorstwa prowadziły co prawda rozmowy, ale koncentrowały się one na zagadnieniach interoperacyjności; tematy związane ze współpracą na polu ochrony własności intelektualnej nie były poruszane – poinformował Microsoft.

Zarówno Red Hat jak i Microsoft tłumaczą przystąpienie do rozmów tym samym argumentem – spełnieniem oczekiwań swoich klientów – jednak oba przedsiębiorstwa wskazują na inne potrzeby kupujących systemy.

Dystrybutor Linuksa koncentruje się na zapewnieniu interoperacyjności, podczas gdy Microsoft chce także zawrzeć umowę dotyczącą licencjonowania technologii opracowanych przez MS.