Microsoft promuje Open Value

Polski oddział Microsoft rozpoczyna kampanię informacyjną, która ma przekonać klientów o korzyściach wynikających z zakupu Microsoft Office w programie licencjonowania grupowego Open Value.

Program licencyjny Open Value jest przeznaczony dla firm, które zainteresowane są zakupem licencji wieczystych (bezterminowych) a opłaty za licencje chcą wnosić w ratach rocznych ( lub też w formie jednorazowej opłaty płacąc za licencje z góry). Umowa zawierana jest na trzy lata. Wszystkie licencje oferowane w programie dostępne są z Software Assurance (L+SA).

Kampania skierowana jest głównie do segmentu medium business. W najbliższym czasie, do około 13 tysięcy osób z blisko 6 tysięcy firm posiadających powyżej 25 komputerów, zostaną rozesłane ulotki zatytułowane Dziesięć argumentów przemawiających za zakupem Microsoft Office w programie Open Value. W przesyłce będzie się również znajdować list przewodni informujących o aktualnie obowiązujących promocjach.

Dodaj komentarz