Microsoft pozywa Apple

13 stycznia 2011 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Do amerykańskiego urzędu odpowiedzialnego za rejestrowanie patentów i znaków towarowych wpłynęła skarga Microsoft przeciwko Apple.

Jest to reakcja producenta Windows na próbę zastrzeżenia przez Apple nazwy „App Store”. Microsoft przekonuje, że słowa te są zbyt ogólne, aby mogły być zastrzeżone.

Jak przekonuje w złożonej skardze Microsoft nazwa „App” jest od lat używana przez rynek na określenie aplikacji, co widać między innymi w definicjach słownikowych oraz w rozpowszechnieniu używania tego wyrażenia tak przez Apple, jak i innych producentów.

Microsoft nie omieszkał także zauważyć, że „store” jest zwyczajową nazwą sklepu – nie tylko skupiającego się na aplikacjach – i podaje przykłady, gdy Steve Jobs określał tym mianem „App Store”.

„Te nie podlegające dyskusji fakty pokazują, że termin „app store” jest powszechnie używany na rynku, przez ogólną prasę, konsumentów, konkurentów Apple a nawet przez założyciela Apple Steve’a Jobsa jako ogólną nazwę dla internetowego sklepu z oprogramowaniem” – czytamy w skardze Microsoft.

W systemie Windows Phone 7, konkurującym z iOS Apple, sklp z oprogramowaniem nazywa się App Marketplace – najwyraźniej Microsoft ma ochotę na przemianowanie go na App Store i skorzystanie z pozytywnych skojarzeń z tym terminem stworzonym przez użytkowników iPhone’ów.