Microsoft porozumiał się z ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisała z Microsoft umowę o zwiększeniu bezpieczeństwa informatycznego.
W ramach Government Security Program Microsoft zapewnia krajom między innymi dostęp do kodu źródłowego Windows (także najnowszych wersji) poprzez specjalną sieć łączności, szkolenia dla specjalistów w jaki sposób analizować kod w Windows oraz stałe wsparcie techniczne z centrali Microsoft w Redmond.

Polska współpracowała już w tym zakresie z Microsoft, stara umowa o GSP wygasła 15 października zeszłego roku. Nowe porozumienie rozszerza warunki współpracy:

– dostęp do kodu źródłowego dotyczy nie tylko Windows (w tym oczywiście Vista), ale także Office;

– zapewnione jest szkolenie i zapewnienie możliwości wprowadzania własnych systemów kryptograficznych do systemu Windows, czyli polski rząd może stosować własne metody i narzędzia kryptograficzne zintegrowane z systemem operacyjnym;

– wsparcie procesów zachowania bezpieczeństwa przy zastosowaniu technologii Microsoft, a w tym:

* szkolenie techniczne wysokiego poziomu z zarządzania bezpieczeństwem;

* udostępnianie tzw. early warning, czyli informacji o zagrożeniach zanim ta informacja stanie się informacją publiczną;

* udostępnianie rozwiązań do znanych problemów zanim zostaną przekazane do wiadomości publicznej;

* specjalne biuletyny informacyjne związane z bezpieczeństwem;

* udział inżynierów Microsoft w sytuacjach kryzysowych (zarówno lokalnie jak i w Redmond).

„Umowa nie niesie jakichkolwiek zobowiązań finansowych po stronie państwa polskiego, ani nie zobowiązuje do zakupów technologii Microsoft. Nie ogranicza też w żaden sposób podpisywania podobnych umów z innymi firmami” – zapewnił nas Michał Jaworski, LCA Lead w polskim oddziale Microsoft.

Bogdan Święczkowski – szef ABW – nie chciał ujawnić szczegółów umowy, ograniczając się do stwierdzenia, że „ABW na tym korzysta”.

Dodaj komentarz