Microsoft pokazuje przyszłość

W Domu Otwartym usytuowanym w Dolinie Krzemowej Microsoft prezentuje wersje beta swoich przyszłych rozwiązań.
Pierwszą – i najbliższa praktycznego wdrożenia, które ma mieć miejsce według przedstawicieli korporacji już za parę miesięcy – jest Sense Web. Celem projektu jest zintegrowanie informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym z mapą Virtual Earth. Idea opiera się na gromadzeniu danych pochodzących z zainstalowanych w odpowiednich miejscach bezprzewodowych czujników i prezentowaniu ich użytkownikom.

Przykładem wykorzystania usługi jest wyszukanie pobliskiej restauracji, w której aktualny czas oczekiwania na stolik jest najkrótszy. Plany Microsoftu są jednak o wiele rozleglejsze. „Proszę sobie wyobrazić taki czujnik w każdym samochodzie” – mówi Rico Malvar, dyrektor działu badań – „Pomogłoby to ludziom w wyborze najszybszej drogi i umożliwiło dostosowanie faz świateł do wymogów rzeczywistych sytuacji”. Korporacja zapowiada udzialanie niezbędnej pomocy wszystkim podmiotom pragnącym partycypować w programie.

Innym młodym dzieckiem Microsoftu jest technologia inteligentnie przeszukująca sieć, za podstawę mając do dyspozycji tylko pierwsze litery poszukiwanych fraz. Ma to być specjalnie przydatne szczególnie dla użytkowników telefonów nieposiadających pełnowymiarowych klawiatur. Przykładowa kwerenda „t r in s f” zwraca adresy restauracji tajskich na terenie San Francisco.

Pokazywany jest także PinPoint, czyli wykorzystanie nawigacji GPS do określania pozycji użytkownika. Microsoft zapowiada możliwość tworzenia „przyjacielskich sieci”, w których użytkownicy będą mogli zapoznać się z miejscem przebywania innych osób. Usługa może też być przydatna do monitorowania miejsca przebywania dzieci.

Dodaj komentarz