Microsoft-Novell: klienci głosują „za”

Badania ankietowe wykazują, że ponad 90% respondentów popiera współpracę dostawców oprogramowania na rzecz poprawienia zgodności operacyjnej.

Ankietę przeprowadzono wśród osób podejmujących decyzje w sprawach technologii IT w przedsiębiorstwach mających co
najmniej 500 komputerów PC. Badanie nie była ukierunkowana na firmy eksploatujące równocześnie systemy Microsoft Windows i Novell SUSE Linux lub Red Hat Linux.

95% respondentów uważa, że współpraca ta będzie korzystna dla firm Novell i Microsoft; ponad 90% widzi w tej wspólpracy szansę na poprawę zgodności operacyjnej systemów informatycznych i przyniesie korzyści klientom. 80% respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa powinny rozszerzyć współpracę ze sprzedawcami systemów Linux, o ile zawrą oni sojusz z
Microsoftem.

Współpraca firm Microsoft i Novell zwiększyła stopień akceptacji klientów dla Linuksa – 67% respondentów twierdzi, że są teraz bardziej skłonni rozważyć wdrożenie systemu Novell SUSE Linux. Ponad dwie trzecie wszystkich respondentów oraz 79% respondentów aktualnie korzystających z systemu Red Hat Linux podało, że ze względu na umowę Novell-Microsoft są bardziej
skłonni wybrać SUSE Linux jako system operacyjny dla centrów przetwarzania danych.


Z pełnymi winikami ankiety można się zapoznać pobierając plik pdf.

Dodaj komentarz