Microsoft Najlepszym Pracodawcą w Europie Centralnej

30 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Microsoft uplasował się na pierwszym miejscu rankingu „Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej”, przeprowadzonego wśród 205 firm z Austrii, Czech, Węgier i Polski, reprezentowanych przez 51 761 pracowników. Wyniki opracowano na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez pracowników oraz najwyższą kadrę menedżerską. Ocenie podlegało zaangażowanie osób zatrudnionych w firmie oraz stosowane przez działy HR praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

„Zdobycie kolejnego tytułu Najlepszego Pracodawcy jest dla nas ogromnym zaszczytem, tym większym, że okazaliśmy się najlepsi spośród 205 firm z całej Europy Centralnej. Zawsze staraliśmy się tworzyć naszym pracownikom możliwie najlepsze warunki pracy. Teraz możemy z dumą powiedzieć, że nasze wysiłki przynoszą efekty. Wysokie oceny praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jakie wystawili nam pracownicy, są najlepszym dowodem poparcia i przynoszą wielką satysfakcją. Cieszę się, że członkowie zespołu Microsoft dobrze czują się w firmie i z pasją wykonują swoją pracę. To oni są największą wartością naszej firmy i od nich zależą jej sukcesy” – powiedziała Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w polskim oddziale Microsoft.


Badanie Najlepsi Pracodawcy jest prowadzone przez Hewitt Associates już od 10 lat. W tym czasie zebrano opinie od ponad 750 tys. pracowników z ponad 2 tys. firm z całego świata, w tym od 200 tys. osób z 500 firm europejskich. W Polsce badanie Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Celem badania jest dostarczanie informacji na temat sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w ludzi, a także analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wiodących organizacjach w regionie. Badanie to umożliwia również identyfikację sposobów i technik wykorzystywanych przez organizacje do podnoszenia poziomu zaangażowania swoich pracowników.