Microsoft Dobroczyńcą Roku 2006

Microsoft został nagrodzony tytułem Dobroczyńca Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”.

Kapituła konkursu, w której skład weszli przedstawiciele najbardziej prestiżowych organizacji biznesowych oraz pozarządowych, wyłonili zwycięzcę biorąc pod uwagę takie kryteria, jak długofalowość podejmowanych działań o charakterze społecznym, ich rezultaty, a także adekwatność do całościowej strategii zaangażowania społecznego firmy. Polski oddział Microsoft został nagrodzony za działalność prowadzoną w ramach globalnej inicjatywy o nazwie Unlimited Potential.

Programy społeczno-edukacyjne realizowane przez Microsoft w Polsce mają na celu umożliwienie członkom społeczności lokalnych dostępu do technologii informatycznych oraz zdobycia umiejętności korzystania z nich w codziennym życiu. Tym samym firma stara się przyczynić do likwidacji zjawiska tzw. wykluczenia informacyjnego oraz budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

„Tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem. W Microsoft uważamy, że mamy zobowiązanie wobec społeczności, w ramach której prowadzimy swoją działalność biznesową. Wielu osobom nasze szkolenia pomogły podnieść kwalifikacje, a w efekcie znaleźć lepszą pracę i poprawić jakość codziennego życia. Nagrody nie są celem samym w sobie, choć oczywiście miło je przyjmować. Celem naszych działań jest umożliwienie jak największej liczbie osób dostępu do edukacji informatycznej” – powiedział Marek Roter, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Dodaj komentarz