MCI rozpoczął walkę

Fundusz MCI Management wezwał Skarb Państwa do zapłaty 38,52 mln zł za bezprawne decyzje inspektora kontroli skarbowej wobec spółki JTT Computer.
Informowaliśmy o planach, informujemy o działaniach. MCI domaga się 38,52 mln zł rekompensaty za bezprawne działania fiskusa i doprowadzenie do upadku JTT, spółki w której MCI ulokował 10 milionów złotych.

„Consortio LEX Konsorcjum Prawnicze działając w imieniu MCI Management SA, wezwało do zapłaty Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu kwoty 38.520.000 zł tytułem odszkodowania za bezprawne decyzje Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 29.12.1999 wydane wobec JTT Computer SA, w wyniku których fundusz MCI poniósł szkodę w postaci utraty wartości akcji tej spółki w ww. wysokości” – czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu MCI.

Posiadający 40,38% akcji JTT fundusz „poniósł szkodę związaną z utratą wartości posiadanych akcji JTT w kwocie 9.724.000 zł tytułem szkody rzeczywistej, powiększonej o 28.796.000 zł tytułem utraconych korzyści.” Jeśli nie dojdzie do porozumienia i wypłacenia żądanej kwoty, MCI zapowiada wystąpienie na drogę sądową.

Dodaj komentarz